Sanpro Synergy - ludzie i technologia

Zapewniamy ciągłość procesów u naszych klientów. Wykorzystujemy nasze doświadczenie w rekrutacji pracowników i doradztwie personalnym. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, wdrażamy automatyzację z zastosowaniem cobotów.

Usługi

cobot przemysłowy

zrobotyzowany outsourcing

Wdrażamy coboty na liniach produkcyjnych wraz z obsługą procesu i dbamy o utrzymanie sprawności.

doradztwo personalne

outsourcing tradycyjny

Realizujemy procesy klienta w oparciu o zasoby ludzkie. Stabilność usług oparata jest na odpowiednio dobranych kompetencjach pracowniczych.

rekrutacja pracowników

doradztwo personalne

Zapewniamy specjalistów i personel liniowy według indywidualnych potrzeb klientów. 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

outsourcing ZFŚS

Oferujemy platformę do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wdrażamy systemy benefitów oraz programy motywacyjne.

© Copyright 2019 Sanpro Synergy sp. z o.o. |  Grupa Impel  |  Ochrona danych osobowych