Leglizacja pobytu i pracy obcokrajowców

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie przedsiębiorców, którzy decydują się na samodzielne zatrudnienie obcokrajowców

Jak możemy Ci pomóc?

 1. OUTSOURCING PROCESU LEGALIZACJI:
  ◦ przejmujemy cały proces uzyskania oświadczenia lub zezwolenia na pracę dla obcokrajowca
  ◦ oferujemy konsultacje w zakresie karty pobytu dla pracownika i pracodawcy 
  ◦ zapewniamy opiekę doświadczonego specjalisty 
 2. AUDYT LEGALNOŚCI
  ◦ weryfikacja legalności zatrudnienia personelu
  ◦ raport poaudytowy – dokument zawierający wyniki przeprowadzonej analizy, wskazujący ewentualne braki do uzupełnienia 
 3. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
  zatrudnienie i rozwój kadry m.in. pomoc w opracowaniu programu onboardingowego dla firmy.

Jak działamy?

Specjalistyczny zespół analizuje każdy przypadek zatrudnienia obcokrajowca

Pracujemy w oparciu o aktualne przepisy prawa

Kompleksowo realizujemy ścieżkę od przygotowania niezbędnych dokumentów do ich złożenia w odpowiednim urzędzie

Rekomendujemy klientowi najbardziej korzystne rozwiązania, na każdym etapie współpracy 

Korzyści dla Państwa:

 • Brak konieczności analizowania dynamicznie zmieniających się przepisów prawa
 • Przekazanie czasochłonnych formalności profesjonalistom   
 • Specjalistyczne doradztwo i wsparcie na każdym etapie zatrudnienia obcokrajowca   
 • Poczucie bezpieczeństwa w razie kontroli PIP lub Straży Granicznej

Dlaczego my?

WYCHODZIMY POZA SCHEMATY. Całościowo patrzymy na proces, zakres usługi dostosowujemy do potrzeb klienta

ZASIĘG. Jesteśmy dostępni dla każdej firmy niezależnie od lokalizacji

BEZPIECZEŃSTWO. Zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo prawne w procesie zatrudniania obcokrajowców

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI za obowiązki klienta w kwestii legalnego zatrudnienia obcokrajowców

ELASTYCZNY proces decyzyjny

MONITORUJEMY RYNEK i trendy w zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce, dzielimy się wiedzą w raportach

© Copyright 2021 Sanpro Synergy sp. z o.o. | Grupa Impel | Ochrona danych osobowych | Status dużego przedsiębiorcy

Made with Mobirise site theme