Outsourcing procesów przemysłowych

Przejmujemy odpowiedzialność za realizację wybranych procesów produkcyjnych, logistycznych lub ich części.
Odpowiadamy za JAKOŚĆ, ILOŚĆ, oraz CZAS w jakim je wykonujemy oraz gwarantujemy ich ciągłość i stabilność.

Jak działamy?

1

Audyt

Przeprowadzamy profesjonalny audyt przedwdrożeniowy na podstawie którego sporządzamy ofertę cenową

2

Wskaźniki

Rozliczamy się za efekt wykonanej pracy zgodny z przyjętymi KPI na proces

3

Praca

Organizujemy, nadzorujemy i koordynujemy pracę osób realizujących proces

4

Optymalizacje

Zapewniamy ciągłość procesów i wprowadzamy usprawnienia na wszystkich płaszczyznach
Wykorzystujemy standardy i narzędzia zgodnie z Lean Management, Kaizen, SPC, CSL1, CSL2, KP i nie tylko

5

Kontrola

Przeprowadzamy pomiary oraz kontrolujemy proces na każdym jego etapie

Korzyści dla Państwa:

 • Zamiana kosztów stałych na zmienne
 • Rozliczenie faktycznie wykonanych jednostek pracy
 • Bezpieczeństwo - przekazanie części ryzyk doświadczonemu partnerowi
 • Optymalizacja , ciągłe usprawnianie procesu
 • Uwolnienie zasobów realizujących proces do innych/corowych zadań
 • Przekazanie odpowiedzialności za przejęty proces 

Dlaczego my?

 • Dopasowujemy rozwiązania do aktualnej strategii przedsiębiorstwa
 • Wykorzystujemy aktualne trendy i rozwiązania branżowe
 • Wdrażamy narzędzia do optymalizacji
 • Dbamy o rozwój załogi pracującej dla klienta
 • Korzystamy z wiedzy zdobytej podczas realizacji wielu projektów
 • Zapewniamy partnerskie podejście do współpracy

© Copyright 2021 Sanpro Synergy sp. z o.o. | Grupa Impel | Ochrona danych osobowych  | Status dużego przedsiębiorcy

Website was created with Mobirise