Zrobotyzowany outsourcing procesów przemysłowych

Przejmujemy procesy przemysłowe, ROBOTYZUJEMY je i zarządzamy nimi.
Odpowiadamy za JAKOŚĆ, ILOŚĆ oraz CZAS w jakim wykonujemy konkretne jednostki pracy.
Długoterminowo STABILIZUJEMY KOSZTY procesów oraz zapewniamy gwarancję ich ciągłości.
Łączymy kompetencje outsourcingowe Grupy Impel z potencjałem technologicznym Universal Robots.

Korzyści z outsourcingu procesów przemysłowych

• uniezależnienie od zasobów ludzkich

• długoterminowa stabilizacja kosztów

• gwarancja ciągłości ruchu

• przejęcie odpowiedzialności za jakość, ilość, czas

© Copyright 2019 Sanpro Synergy sp. z o.o. |  Grupa Impel  |  Ochrona danych osobowych