Zarządzanie ZFŚS
i systemy motywacyjne

Budujemy od podstaw lub przejmujemy w zarządzanie funkcjonujące Fundusze Świadczeń Socjalnych dla pracowników naszych klientów.
Digitalizujemy proces finansowo księgowy związany z ZFŚS oraz udostępniamy jego beneficjentom innowacyjną, elektroniczną platformę świadczeń.
Stwarzamy możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego motywującego i stabilizującego kadrę naszych klientów.

Korzyści z outsourcingu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

• zmniejszenie rotacji

• lepsza motywacja pracowników

• poszerzenie palety benefitów

• optymalizacja kosztów zarządzania

© Copyright 2019 Sanpro Synergy sp. z o.o. |  Grupa Impel  |  Ochrona danych osobowych